NASI ABSOLWENCI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) DIPLOMA PROGRAMME

Jesteś tu: » Strona główna » NASI ABSOLWENCI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) DIPLOMA PROGRAMME

NASI ABSOLWENCI Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) DIPLOMA PROGRAMME

Już pięcioro naszych absolwentów zdecydowałosię na zdawanie Matury Międzynarodowej IB!!!

 

Program Matury Międzynarodowej  (INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME) jest anglojęzycznym systemem edukacyjno-wychowawczym dla szczególnie zdolnych uczniów szkół średnich na całym świecie.

Uczniowie zdają maturę  z co najmniej sześciu przedmiotów ! Warunkiem przystąpienia do matury jest złożenie w odpowiednich terminach prac końcowych z przedmiotów maturalnych (internal assessment) oraz eseju końcowego  z wybranego przedmiotu (extended essay- 4000 słów). Maturzyści już w grudniu zdają podwójne egzaminy ustne z języka ojczystego oraz języka obcego, z którego piszą również dodatkowy esej.

 

Majowy maturalny maraton trwa trzy tygodnie! Harmonogram egzaminów jest niezwykle napięty i przewiduje również zdawanie jednego dnia egzaminów z dwóch różnych przedmiotów.

Są dni,w których  maturzyści piszą nawet trzy egzaminy!!! Ponieważ z każdego przedmiotu pisze się minimum dwie części egzaminu, najczęściej pisze się je z dnia na dzień, wyłączając niedziele!

 

Zdający muszą obowiązkowo podejść do egzaminu z języka ojczystego, języka obcego i matematyki. Zdają również egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego spośród wszystkich oferowanych. 

Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem tego z języka ojczystego) uczniowie zdają w języku angielskim. Materiały przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane do szkół na całym świecie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie.

 

Każda praca oceniana jest w skali od 1 do 7 punktów. W sumie, za napisanie sześciu egzaminów uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty.

Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 24 punkty.

Dodatkowe 3 punkty można otrzymać za obowiązkowy esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu ( extended essay)– obie prace muszą być napisane po angielsku. Wszyscy uczniowie są zobligowani do  przepracowania 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego i napisać raport z tego projektu. 

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury. Jednak głównym celem zdających maturę IB są studia zagraniczne , gdyż dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy na najlepszych uczelniach na całym świecie i pozwala na aplikację bez zdawania dodatkowych egzaminów, np. z języka angielskiego! Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskim A-level (m.in. w Oxfordzie i Cambridge).

 

W Polsce maturę IB zdaje zaledwie kilkuset uczniów rocznie, na całym świecie zaś nieco ponad  50tys. Na świecie program IB prowadzony jest przez ponad 2330 szkół.

 

 

Dyplomem IB może poszczycić się już dwoje uczniów, absolwentów naszego gimnazjum!!!

 

Są to:

 

Ela Forma–uczennica PG nr 1(2002-2005)

  - uczennica Międzynarodowego Liceum im.I.J. Paderewskiego w Lublinie( 2005-2008); studentka UniwersytetuWiedeńskiego, kierunek: biologia molekularna( 2008-2010); studentka UniwersytetuMedycznegoWydziałuLekarskiego w Lublinie (2012 – nadal);

 

Dominik Stasiak –uczeń PG nr1( 2008- 2011);

  - uczeń II LiceumOgólnokształcącego im. S.Batorego w Warszawie (2011-2014); student Queen Mary University of London; kierunek: prawoangielskie i europejskie ( 2014- nadal);

 

I trzy nasze ubiegłoroczne absolwentki (2013/2014), które uczą się obecnie  w liceach realizujących program Matury IB:

 

Karolina Czarnecka–uczennica VI LiceumOgólnokształcącegoim.J.Słowackiego w Kielcach

 

Monika Zawół - uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.SłowackiKielcach  

Alicja Forma- uczennica Międzynarodowego Liceum im.I.J. Paderewskiego w Lublinie (Paderewski Private Grammar School)

 

Naszym absolwentom serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Elżbieta Forma

Dominik Stasiak

Monika Zawół

Karolina Czarnecka

Alicja Forma