Kadra

Jesteś tu: » Strona główna » Kadra

mgr Renata Olszańska - Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Młodawska - Wicedyrektor Szkoły
mgr Danuta Wasik – Pedagog szkolny

Język polski:
mgr Katarzyna Bryła
mgr Ewa Młodawska
Historia:
mgr Ewa Stasiak - Korpak
Wiedza o społeczeństwie:
mgr Anna Lasota
Język angielski:
mgr Magdalena Grabiec
mgr Dorota Barańska- Balin
mgr Edyta Walas
Język niemiecki:
mgr Ewa Stasiak-Korpak
Język rosyjski:
mgr Wojciech Kita
Język francuski:
mgr Karina Kateusz-Dominik
Matematyka:
mgr Elżbieta Czerwonka
mgr Andrzej Witek
mgr Angelika Piwnik
Fizyka:
mgr Andrzej Witek
Chemia:
mgr Katarzyna Jaroszek-Kozioł
Biologia:
mgr Barbara Szymańska
Geografia:
mgr Renata Olszańska
mgr Anna Jeruzal
Informatyka:
mgr Małgorzata Lis

mgr Renata Nowacka
Zajęcia techniczne:
mgr Małgorzata Lis
Wychowanie fizyczne:
mgr Tomasz Lipka
mgr Teresa Cebula
Religia:
mgr Tomasz Lipka
mgr Danuta Waliszewska
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Magdalena Wiśnios
Biblioteka:
mgr Renata Nowacka
mgr Agnieszka Przytuła